Niedziela Septuagesimae  9 lutego 2020 r.

Hasło tygodnia:

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia.

Dn. 9,18

Plan nabożeństw:

19.02 – nab. o godz. 9.00 ze Spow. i Kom.Św.; ofiara na fundusz stypendialny

 

Spotkania:

Poniedziałek – godz. 18.00 – zebranie Rady Parafialnej

Środa – godz. 18.00 – spotkanie ze Słowem Bożym – E. Machnicki

Czwartek - godz. 18.00 – spotkanie młodzieży

Piątek – godz. 15.00 – spotkanie klasy VIII

              godz. 16.00 – spotkanie klasy VII

Sobota - godz. 9.00 – próba chórku dziecięcego

 

Wydawnictwa:

Do odbioru najnowszy 3 numer „Zwiastuna”

 

Wszystkim jubilatom, którzy mieli urodziny w minionym tygodniu i w dniu dzisiejszym składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia.