Zachęcamy do uczestnictwa w marcowych nabożeństwach i spotkaniach