dla tych, co nie mogli być wczoraj na Ewangelizacji Bóg Cię kocha tour w Krakowie polecamy nagranie całego wydarzenia

https://pages.billygraham.org/krakow-en/